Ze smutkiem

przekazujemy informację, że dziś, to jest w sobotę 28 marca 2020 r. zmarł śp. Franciszek Sutowicz – Nauczyciel i Wychowawca wielu Uczniów Technikum Rolniczego w Kłaninie. „Profesor Sutowicz” – jak mówili o nim ci, którzy Go znali. Uczył przedmiotów zawodowych, głównie produkcji zwierzęcej, ale bardzo dobrze znał też klasyków literatury polskiej, z pamięci recytował obszerne fragmenty.

Zawsze uśmiechnięty, radosny, emanujący siłą, dla wszystkich miał dobre słowo. Był postacią charyzmatyczną, wszystko co robił, robił z pełnym oddaniem, całym sobą:  tak uczył, tak wychowywał i tak pracował na polu, tak dbał o swoje otoczenie.  Był szczery, wierny swoim wartościom i – co najtrudniejsze – zawsze był sobą! Zauważał innego człowieka, uczniów rozumiał, często wspierał. Absolwenci bardzo lubili spotykać się ze swoim profesorem, nawet po wielu latach! Wspominali ciepłe herbatki na zapleczu gabinetu i jeszcze cieplejsze słowa wsparcia, po prostu wiedzieli, że zawsze był po ich stronie. Miał swoje powiedzonka, żarciki, lubił odwiedzać szkołę, szczególnie ujmujące w całym jego zachowaniu było to, że szanował ludzi. Był takim człowiekiem, który zostawił dużą część siebie w Kłaninie i w sercach bardzo wielu ludzi. Był człowiekiem, o którym nie można myśleć bez uśmiechu i o którym nie można zapomnieć.

Żegnamy Cię Panie Franciszku! Spoczywaj w pokoju!

Dyrekcja i Społeczność Szkolna

Powiatowego Zespołu Szkół im. St. Staszica w Kłaninie

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie

od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie.

Do praktycznej nauki zawodu młodocianych, organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę – stosuje się przepisy prawa pracy.

W dzienniku elektronicznym LIBRUS Nauczyciele będą udostępniali Uczniom informacje i materiały do samodzielnej nauki w domu.

Aldona Czerwińska Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie

Komunikat

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie informuje, że od 12 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne dla uczniów w szkole, zajęcia teoretycznego kształcenia kursowego w Tczewie i zajęcia praktyczne uczniów

w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Informujemy jednocześnie, że uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizują przygotowanie zawodowe

u pracodawców.

Prosimy Uczniów i Rodziców o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku LIBRUS, gdzie będziemy na bieżąco przekazywać wszelkie informacje, dotyczące między innymi nauki z wykorzystaniem e – podręczników i innych materiałów, polecanych przez Nauczycieli.

ZAJĘCIA Z DIETETYKIEM-MARZEC NA OBCASACH w Pucku

W dniu 10 marca uczniowie klas I LOP i ILG w ramach zajęć z dietetyki, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez PUP w Pucku, prowadzonych przez cenioną Panią dietetyk Karolinę Gorzkiewicz. Podczas prowadzonego wykładu „ Wiosenne przebudzenie okiem dietetyka”, dowiedzieliśmy się w jakie składniki odżywcze powinniśmy wzbogacić naszą dietę, żeby łagodnie przejść z okresu zimowego w okres  wiosenno –letni, poznaliśmy przykłady  produktów spożywczych jakie powinniśmy spożywać, żeby zapewnić organizmowi większą ilość białka w posiłku, żeby  „odżywić” nasz system odpornościowy. Drugą część wykładu dotyczącą przedsiębiorczości – „Jak założyć i prowadzić  działalność gospodarczą?” prowadziła pracownica PUP w Pucku, która poinformowała nas jak założyć działalność gospodarczą, jakie obowiązki i predyspozycje powinien posiadać właściciel firmy oraz jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o dotacje na założenie firmy. Dziękujemy pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i Pani Karolinie Gorzkiewicz za umożliwienie nam brania udziału w spotkaniach w ramach cyku spotkań MARZEC NA OBCASACH W PUCKU.