• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino
Aktualności
Podsumowanie projektu „Mała szkoła – duże możliwości w branży gastronomicznej i hotelarskiej w ZSP w Kłaninie”

Podsumowanie projektu „Mała szkoła – duże możliwości w branży gastronomicznej i hotelarskiej w ZSP w Kłaninie”

02.12.2021 r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie odbyło się uroczyste  podsumowanie projektu „Mała szkoła – duże możliwości w branży gastronomicznej i hotelarskiej w ZSP w Kłaninie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt finansowany ze środków UE opiewał na kwotę 149 624,00 EURO , czyli 645 208,61 PLN i umożliwił  podczas 4 wyjazdów 78 uczniom, kształcącym się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kucharz 2-tygodniowe staże w luksusowym hotelu St. George na Cyprze.

Wydarzeniem wieńczącym była konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu. Młodzież przedstawiła zaproszonym gościom, w formie prezentacji multimedialnej, miejsca, gdzie odbywała staże, omówiła zakres swoich obowiązków, a także podzieliła się wrażeniami z niesamowitych wycieczek po Cyprze. Opowiedziała o swoich doświadczeniach, podzieliła się spostrzeżeniami na temat organizacji samego wyjazdu, pracy w obcym, odmiennym kulturowo kraju, jak również pokusiła się o porównanie staży w Polsce i za granicą.

Stażyści podczas konferencji opowiedzieli o nowych doświadczeniach, które znacznie poszerzyły ich kompetencje zawodowe i interpersonalne, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Był to dla nich czas nowych doświadczeń, doskonalenia znajomości języków obcych, rozwijania własnych pasji i ambicji. Umiejętności zdobyte podczas staży zostały potwierdzone certyfikatami i w dokumencie Europass Mobilność. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przez stażystów.

PZS  w Kłaninie jako szkoła kształcąca w wielu zawodach stara się przygotować uczniów do rzeczywistych warunków pracy oraz kształcić fachowców w różnych branżach – zwłaszcza w gastronomii i hotelarstwie. Młodzież naszej szkoły ma możliwość kształcenia zgodnie z najnowocześniejszymi trendami XXI wieku w nowoczesnych pracowniach jakimi dysponujemy. Dzięki realizacji projektów staży zagranicznych jest świetnie przygotowana do pracy nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim. Poprzez realizację staży zagranicznych już od ponad 20 lat stawiamy na ciągły rozwój i podnoszenie jakości pracy oraz atrakcyjność kształcenia zawodowego.

Koordynatorki projektu:

Ewa Szymańska

Ewelina Pilc-Bojke