• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino
Aktualności
Uroczyste otwarcie Wirtualnej Strzelnicy

Uroczyste otwarcie Wirtualnej Strzelnicy

W dniu 23 lutego 2023 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie im. Stanisława Staszica nastąpiło uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy. 

Adaptacja pomieszczenia w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy to efekt zgłoszenia Powiatu Puckiego do konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Na realizację zadania, którego wartość sumaryczna to 343.891,95 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosło 199.600,00 zł, wkład własny wyniósł 144.291,95 zł.

Na otwarcie strzelnicy w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie zaproszono wielu znamienitych gości: Starostę Puckiego Jarosława Białka, Wicestarostę Tomasza Herrmanna, przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego Adama Zażembłowskiego, członków Zarządu Powiatu Puckiego Jolantę Bieszke, Ewę Kownacką, Jerzego Włudzika, naczelnika Wydziału Edukacji Iwonę Domachowską, Skarbnika Powiatu Puckiego Barbarę Klawikowską, Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirała Straży Granicznej Andrzeja Prokopskiego, komandora porucznika Straży Granicznej Marię Baszewską, komendanta Placówki Straży Granicznej we Władysławowie Krzysztofa Maluchnika, sierżanta Straży Granicznej Rafała Semmerlinga, komendanta Powiatowej Policji w Pucku Beatę Nienadowską, komendanta komisariatu Policji w Krokowej Andrzeja Hinca, komendanta komisariatu we Władysławowie Mirosława Nawrockiego, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku Bartłomieja Mollina, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku Piotra Czaję, dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Kazimierza Czernickiego, wicedyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Grzegorza Pałuckiego, naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Henryka Hebla, Adama Krampikowskiego, pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Monikę Madaj-Walasz oraz Przemysława Pawlinę.

Uroczystość otwarcia obiektu poprowadzili uczniowie klas mundurowych, którzy powitali gości. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali Starosta Pucki Jarosław Białk, komandor Straży Granicznej Mara Baszewska, komendant Placówki Straży Granicznej we Władysławowie Krzysztof Maluchnik oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie Rafał Wochna.

Po przecięciu wstęgi głos zabrał dyrektor szkoły. Jego słowa podkreślały wagę inicjatywy dla obronności państwa. W przemówieniu przybliżono zakres inwestycji oraz złożono podziękowania wszystkim obecnym za wsparcie w uruchomieniu strzelnicy oraz współpracę ze szkołą.

Strzelnicę tworzy komplementarne multimedialne wyposażenie, mające przenośny charakter. To strzelecki system szkolno-treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Zakupiono nowoczesny sprzęt: laserowy system z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działającą w systemie blow-back, zasilaną green-gaz, a także odnowiono pomieszczenie, w którym umiejscowiono strzelnicę. W skład broni wchodzą 4 karabiny oraz 4 pistolety.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabin. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych, do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania (między innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu, strzelanie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności). W systemach wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią i techniki pozwalające odtwarzać pełny proces oddawania strzału. Osoba ćwicząca ma możliwość obserwowania popełnianych podczas oddawania strzału błędów.

Zasada działania systemu wspierana jest z wykorzystaniem kamery i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie oprogramowanie.

Po ceremonii otwarcia i zapoznaniu się ze szczegółami pracy systemu strzelnicy przyszedł czas na pierwsze próby strzeleckie, które poprowadził instruktor Rafał Semmerling wraz z Mirosławem Czają. Udzielili oni fachowych, praktycznych porad, zaprezentowali możliwości strzelnicy i zachęcili obecnych na ceremonii do wypróbowania swoich umiejętności strzeleckich.