Wizyta w stoczni NAUTA

21 października Pan dyrektor Rafał Wochna odwiedził uczniów, którzy odbywają zajęcia praktyczne w stoczni NAUTA w Gdyni. Z przyjemnością było obserwować skupione twarze uczniów, którzy zajęci byli swoimi obowiązkami na stanowiskach pracy i pilnie przysłuchiwali się wydawanym poleceniom i wskazówkom swoich instruktorów praktycznej nauki zawodu.