Branżowa Szkoła I stopnia

JEŚLI:

musisz szybko wkroczyć w dorosłość, zdobywając konkretny zawód

chcesz rozwijać swoje zdolności i umiejętności

myślisz o tym, żeby w przyszłości kontynuować naukę

uważasz, że ważna w szkole jest przyjazna atmosfera

Wybierz Branżową Szkołe I Stopnia

Monter kadłubów okrętowych – specjalizacja spawacz (klasa sprofilowana) 

Mechanik – monter maszyn i urządzeń (klasa sprofilowana) 

 Bezpłatny dowóz i odwóz do miejsca praktyk 

– Darmowe wyposażanie ucznia w strój roboczy

– Stypendia dla najlepszych

Zawody:

Kucharz (możliwość utworzenia klasy integracyjnej)

Piekarz

Cukiernik

Przetwórca ryb

Pracownik obsługi hotelowej,

w zawodzie: kucharz, cukiernik, piekarz – z możliwością realizacji zawodowego kształcenia  teoretycznego i praktycznego w szkole – klasa sprofilowana

 Klasa wielozawodowa

  • w dowolnie wybranym zawodzie ( cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, sprzedawca itd.) pod warunkiem, że nie masz ukończonych 18 lat i posiadasz zaświadczenie od przyszłego pracodawcy, że podpisze z Tobą umowę w celu przygotowania zawodowego – klasa wielozawodowa

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest: ukończenie gimnazjum, określony wynik testu gimnazjalnego oraz zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu.

Uczniowie klasy I wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia w Kłaninie, teoretyczne dokształcanie zawodowe odbywają  w formie corocznego, czterotygodniowego kursu w ODiDZ w Tczewie.

W klasie pierwszej w  roku szkolnym 2016/2017 uczniowie,  kształcący się w zawodach kucharz, cukiernik, piekarz będą odbywać zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i we współpracy z pracodawcami *.

 *Pracodawcy, z którymi podpisaliśmy porozumienia o współpracy (dotyczy klas sprofilowanych):

AL PIEKARNIA – CUKIERNIA KONKOL

RESTAURACJA RZEKA SMAKÓW w Redzie

NAUTA S.A. Stocznia Remontowa w Gdyni

Podanie i kwestionariusz absolwenta szkoły podstawowej 

Regulamin rekrutacji 

   Deklaracja