• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY 

 

Egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą, do którego uczniowie (młodociani pracownicy) są zgłaszani przez pracodawców, od roku szkolnego 2021/2022 jest OBOWIĄZKOWY. Nieprzystąpienie do egzaminu przed ukończeniem kształcenia (czerwiec ) będzie równoznaczne z nieukończeniem szkoły i nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Uczniowie poszczególnych klas będą przystępować do egzaminu zawodowego, który jest obowiązkowy. Nieprzystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nie ukończeniem szkoły.

Cztery miesiące przed egzaminem uczeń składa pisemną deklarację w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego, a miesiąc przed egzaminem otrzyma od kierownika szkolenia praktycznego  harmonogram egzaminu (miejsce, dzień, godzina, strój roboczy – jeśli jest wymagany).

Informacje ogólne o egzaminie znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Egzaminy zawodowe – Egzaminy zawodowe 2019 – o egzaminie.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W PZS W KŁANINIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 
TERMIN EGZAMINU KLASA / KWALIFIKACJA
STYCZEŃ – LUTY 2022

IV technik hotelarstwa TG.13

IV technik żywienia i usług gastronomicznych TG.16

CZERWIEC – LIPIEC 2022

III TC technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02

III TB technik informatyk   INF.02

III TA technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02

II TA technik hotelarstwa HGT.03

III B,W Kucharz HGT.02

III W Monter kadłubów jednostek pływających TWO.03

III A Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC.03

III B,W Sprzedawca HAN.01

III Ślusarz MEC.08

III Ślusarz MG.20 (absolwent)

 

TERMIN POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW W PZS W KŁANINIE

 
Technik hotelarstwa

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – pod koniec 1 semestru klasy IV

HGT.03  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – pod koniec 2 semestru klasy II (po gimn.)

HGT.03  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – pod koniec 2 semestru klasy II (po podst.)

HGT.06 Realizacja usług w recepcji – pod koniec 1 semestru klasy IV ( po gimn.)

HGT.06 Realizacja usług w recepcji – pod koniec 2 semestru klasy IV ( po podst.)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 1 semestru klasy IV

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 1 semestru klasy III (po gimn.)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III (po podst.)

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 1 semestru klasy IV(po gimn.)

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 2 semestru klasy IV(po podst.)

Technik informatyk

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – pod koniec 2 semestru klasy III

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – pod koniec 1 semestru klasy V

Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III
Monter kadłubów jednostek pływających TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających – pod koniec 2 semestru klasy III
Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – pod koniec 2 semestru klasy III
Sprzedawca HAN.01 Prowadzenie sprzedaży – pod koniec 2 semestru klasy III
Ślusarz MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi