• +48 58 673 87 83
 • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
 • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY 

 

Egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą, do którego uczniowie (młodociani pracownicy) są zgłaszani przez pracodawców, od roku szkolnego 2021/2022 jest OBOWIĄZKOWY. Nieprzystąpienie do egzaminu przed ukończeniem kształcenia (czerwiec ) będzie równoznaczne z nieukończeniem szkoły i nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Uczniowie poszczególnych klas będą przystępować do egzaminu zawodowego, który jest obowiązkowy. Nieprzystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły.

Cztery miesiące przed egzaminem uczeń składa pisemną deklarację w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego, a miesiąc przed egzaminem otrzyma od kierownika szkolenia praktycznego  harmonogram egzaminu (miejsce, dzień, godzina, strój roboczy – jeśli jest wymagany).

Informacje ogólne o egzaminie znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Egzaminy zawodowe – Egzaminy zawodowe 2019 – o egzaminie.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W PZS W KŁANINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 
TERMIN EGZAMINU KLASA / KWALIFIKACJA
STYCZEŃ 2023

IV TC technik hotelarstwa HGT.06

IV TC technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12

 

CZERWIEC 2023

III TA technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02

IV TA technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12

IV TB technik hotelarstwa HGT.06

III B Kucharz HGT.02

III A Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC.03

III B Sprzedawca HAN.01

III B Elektryk ELE.02

 

TERMIN POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW W PZS W KŁANINIE

 

Technik hotelarstwa

 • HGT.03  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – pod koniec 1 semestru klasy III
 • HGT.06 Realizacja usług w recepcji – pod koniec 1 semestru klasy IV ( po gimn.)
 • HGT.06 Realizacja usług w recepcji – pod koniec 2 semestru klasy IV ( po podst.)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 1 semestru klasy IV(po gimn.)
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 2 semestru klasy IV (po podst.)

Technik informatyk

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – pod koniec 2 semestru klasy III
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – pod koniec 1 semestru klasy V

Kucharz

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III

Monter kadłubów jednostek pływających

 • TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających – pod koniec 2 semestru klasy III

Mechanik monter maszyn i urządzeń

 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – pod koniec 2 semestru klasy III

Sprzedawca

 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży – pod koniec 2 semestru klasy III

Elektryk

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Accessibility Toolbar