• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY 

 

Egzamin czeladniczy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą, do którego uczniowie (młodociani pracownicy) są zgłaszani przez pracodawców, od roku szkolnego 2021/2022 jest OBOWIĄZKOWY. Nieprzystąpienie do egzaminu przed ukończeniem kształcenia (czerwiec ) będzie równoznaczne z nieukończeniem szkoły i nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.

Uczniowie poszczególnych klas będą przystępować do egzaminu zawodowego, który jest obowiązkowy. Nieprzystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z nieotrzymaniem promocji do klasy wyższej lub nieukończeniem szkoły.

Cztery miesiące przed egzaminem uczeń składa pisemną deklarację w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego, a miesiąc przed egzaminem otrzyma od kierownika szkolenia praktycznego  harmonogram egzaminu (miejsce, dzień, godzina, strój roboczy – jeśli jest wymagany).

Informacje ogólne o egzaminie znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Egzaminy zawodowe – Egzaminy zawodowe 2019 – o egzaminie.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W PZS W KŁANINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 
TERMIN EGZAMINUKLASA / KWALIFIKACJA
STYCZEŃ 2024

 

V TB technik informatyk INF.03

III TA technik hotelarstwa HGT.03

 

CZERWIEC 2024

 

III TA technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02

IV TA technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12

IV TA technik hotelarstwa HGT.06

 III A Monter kadłubów jednostek pływających TWO.03

III A Sprzedawca HAN.01

III A Elektromechanik ELE.01

III A Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05

III A Piekarz SPC.03

 

 

TERMIN POTWIERDZANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW W PZS W KŁANINIE

 

Technik hotelarstwa

HGT.03  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – pod koniec 1 semestru klasy III

HGT.06 Realizacja usług w recepcji – pod koniec 2 semestru klasy IV

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – pod koniec 2 semestru klasy IV

Technik organizacji turystyki

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych pod koniec 1 semestru klasy III

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych pod koniec 2 semestru klasy IV

Technik informatyk

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – pod koniec 2 semestru klasy III

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – pod koniec 1 semestru klasy V

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych – pod koniec 1 semestru   klasy III

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków – pod koniec 2 semestru klasy IV

Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec 2 semestru klasy III

Monter kadłubów jednostek pływających

TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających – pod koniec 2 semestru klasy III

Mechanik monter maszyn i urządzeń

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – pod koniec 2 semestru klasy III

Sprzedawca

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży – pod koniec 2 semestru klasy III

Elektromechanik

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych – pod koniec 2 semestru klasy III

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych – pod koniec 2 semestru klasy III

Piekarz

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich– pod koniec 2 semestru klasy III