Liceum

LICEUM O PROFILU DIETETYKA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Nauka w tej szkole umożliwia:

  • Zdobycie średniego wykształcenia i zdanie matury
  • Przygotowanie do podjęcia pracy w służbach mundurowych – policja, wojsko, straż graniczna
  • Podniesienie sprawności fizycznej poprzez udział w dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego, ćwiczeniach na siłowni i szkolenia sprawnościowe
  • Udział w obozie szkoleniowym o charakterze sprawnościowym

UWAGA: wybrane zajęcia prowadzone są we współpracy z pracownikami  Straży Granicznej.

Podanie i kwestionariusz absolwenta szkoły podstawowej 

Regulamin rekrutacji