• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Witrualna strzelnica w Powiecie Puckim

Inwestycja objęła zaadaptowanie sali na potrzeby strzelnicy, wyposażenie pomieszczenia technicznego, a także zakup systemu szkoleniowo-treningowego „Pojedynek”, który pozwala na odbywanie bezpiecznych ćwiczeń strzeleckich w wirtualnej rzeczywistości. System ten daje możliwość kreowania różnych warunków pogodowych oraz przestrzennych. Można np. przeprowadzić nocne strzelanie w lesie, ruinach lub przestrzeni miejskiej. „Pojedynek” jest wyposażony w repliki broni długiej i krótkiej, daje też możliwość strzelania z różnych pozycji.

Obiekt jest dostępny dla osób, które ukończyły 15. lat. Pierwszeństwo w korzystaniu mają uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica oraz inni uczniowie ze szkół z Powiatu Puckiego. Szkolenia będą mogły odbywać w niej także organizacje pozarządowe działające na rzecz obronności. 

Inwestycja pochłonęła 343 891,95 tys. zł, z czego 199 600,00  zł pochodzi z dofinansowania udzielonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.