Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców

V-ce Przewodnicząca

Sekretarz

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców
przy Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie

ul. Szkolna 4
84-107 Kłanino

Nr rachunku bankowego
38 8349 0002 0002 8697 2000 0010

Podczas wpłaty na konto proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz wskazanie klasy.