• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – Anita Bojanowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Katarzyna Drzeżdżon

Skarbnik – Agata Lesner

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

Rada Rodziców
przy Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie

ul. Szkolna 4
84-107 Kłanino

Nr rachunku bankowego
38 8349 0002 0002 8697 2000 0010

Podczas wpłaty na konto proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz wskazanie klasy.