• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest doskonałym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę m.in. na temat:

  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
  • przygotowania i podawania śniadań,
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie np. konferencji, wesel, eventów,
  • obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających do hotelu

Uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego nie zamyka drogi kariery. Uczeń może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.
Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia również zdawanie egzaminu maturalnego.Zawód, który proponujemy absolwentom szkół podstawowych jest zawodem interesującym, a praca w branży hotelarsko – turystycznej daje możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi i otwarcia się na świa

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Szkoła oferuje zdobycie dwóch zawodów : mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz monter kadłubów jednostek pływających, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania i remontowania statków. Nauka wszystkich przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole natomiast zajęcia praktyczne w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Stocznia zapewnia transport, ubrania robocze, materiały do ćwiczeń praktycznych, posiłki a ponadto umożliwia zdobycie stypendium, którego warunkiem, są dobre oceny oraz zachowanie. Po zakończeniu nauki w szkole absolwenci otrzymują oferty pracy w Stoczni NAUTA, a także możliwość kontynuowania nauki.

KUCHARZ

Nauka tego zawodu w naszej szkole daje szerokie możliwości przyszłym adeptom sztuki kulinarnej. Ciekawe zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach szkolnych, liczne staże w wielu renomowanych restauracjach pod okiem znanych szefów kuchni oraz dodatkowe kursy umożliwiają uczniom poznanie w szerszym zakresie aspektów technik wykonywania potraw co podnosi pozycję absolwentów naszej szkoły na rynku pracy