• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego.

W dniu 1 września 2021 r. uroczyście rozpoczniemy rok szkolny 2021/2022 w formie zajęć stacjonarnych.

Inauguracja nowego roku szkolnego zostanie przeprowadzona w dwóch turach. O godzinie 8.30 spotkają się uczniowie klas 1 na sali gimnastycznej, zaś o godzinie 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla uczniów pozostałych klas (w salach zgodnie z harmonogramem).

Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

  1. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  2. Na teren szkoły wstęp mają wyłącznie Uczniowie, Rodzice jedynie w przypadkach uzasadnionych koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki.
  3. Każda osoba wchodząca do budynków szkolnych zobowiązana jest do dezynfekcji rąk; bezdotykowy aparat do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do szkoły oraz internatu.
  4. W trakcie trwania uroczystości prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu i zakrywanie ust i nosa w sytuacji uniemożliwiającej zachowanie koniecznego dystansu.
  5. Prosimy o stosowanie się do ustaleń w harmonogramie, a także o zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem funkcjonowania PZS w Kłaninie w czasie epidemii”, który zawiera szczegółowe procedury.
Godzina rozpoczęciaKlasaWychowawcaSala
08:301 LPZantowicz Hannasala gimnastyczna
10:002 LOŚliwiński Andrzej21
10:003 LPCzaja Joanna13
10:003 LGOberzig Wiesław31
08:301 TAnna Dziechciowska-Koleksala gimnastyczna
10:002 TSzymańska Ewa36
10:003 TAPilc-Bojke Ewelina33
10:003 TBWitza Iwona35
10:003 TCSanecka Barbara34
10:004 TGosz Paulina17
08:301 APellowska Annasala gimnastyczna
10:002 AKuzera Piotr23
10:002 BWLaddach Dariusz20
10:003 AKrajewski Bogusław19
10:003 BLabudda-Rudnik Aneta18
10:003 WRambiert Agnieszka32