• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie

od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie.

Do praktycznej nauki zawodu młodocianych, organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę – stosuje się przepisy prawa pracy.

W dzienniku elektronicznym LIBRUS Nauczyciele będą udostępniali Uczniom informacje i materiały do samodzielnej nauki w domu.

Aldona Czerwińska Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie