REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RUSZA OD 15 CZERWCA 2020 R.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE

ZAPRASZA

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO:

5 – LETNIEGO TECHNIKUM

4 – LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ZAPRASZAMY DO:

2 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY

ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJĄC LINK:

Liceum Ogólnokształcące

Technik Hotelarstwa

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Branżowa Szkoła I stopnia Wielozawodowa

Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA