Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020:

Rada Pedagogiczna PZS w Kłaninie na zebraniu w dniu 13 maja 2020 r. zatwierdziła następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020:
dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w związku z egzaminami maturalnymi: 08,09 i 10 czerwca 2020. Termin konsultacji/ spotkania z Rodzicami: 04.06. 2020 r. wraz z informacją o zagrożeniach uczniów w związku z klasyfikacją i promocją. Pozostałe terminy nie uległy zmianie.

Aldona Czerwińska – dyrektor PZS w Kłaninie