• +48 58 673 87 83
 • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
 • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

W Rankingu Techników Perspektywy 2022 Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie zajmuje 223 miejsce w kraju, zaś w woj. pomorskim jesteśmy na wysokim 16 miejscu.

Do wytypowania szkół brane są pod uwagę 4 kryteria:

– sukcesy w  konkursach i olimpiadach;
– wyniki na maturze z przedmiotów obowiązkowych;
– wyniki na maturze z przedmiotów dodatkowych;
– wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drogi rodzicu !

Zapraszamy rodziców uczniów ubiegających się o rozpoczęcie w przyszłym roku szkolnym 2024/2025 nauki w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Podczas odwiedzin  zapoznamy Państwa z nowoczesną bazą dydaktyczną, atrakcyjnymi kierunkami kształcenia oraz z przyjazną, szkolną atmosferą.  Będzie można porozmawiać z kierownikiem kształcenia zawodowego, doradcą zawodowym, psychologiem lub pedagogiem aby rozwiać wątpliwości związane z dalszą ścieżką kształcenia i wyborem typu szkoły.

Zapoznaj się z naszą ofertą na rok szkolny 2024/2025

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 5 lat.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - SPECJALNOŚĆ: OPERATOR DRONÓW

To zawód dla osób z dużą wyobraźnią, wrażliwych na harmonię barw i piękno ukazane na obrazie czy fotografii.

 • uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w agencji reklamowej
 • zdobędziesz ciekawą pracę we wszystkich firmach wydawniczych, firmach projektujących i programujących strony internetowe
 • nauczysz się opracowywać animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne
 • jako absolwent możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą
 • nauczysz się projektować i drukować elementy 3D
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - SPECJALNOŚĆ: ANIMATOR CZASU WOLNEGO

To zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Jako absolwent technikum organizacji turystyki będziesz: specjalistą do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej organizatorem imprez, kongresów i konferencji rezydentem biura podróży pracownikiem informacji turystycznej rozliczał usługi i imprezy turystyczne

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - SPECJALNOŚĆ: CATERING DIETETYCZNY

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób, które chcą realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki gastronomicznej. Absolwent zdobędzie niezbędne umiejętności, aby stworzyć schemat posiłków dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

TECHNIK HOTELARSTWA - SPECJALNOŚĆ: SPA & WELNESS

„Gość hotelarzowi święty”, to najważniejsza zasada hotelarstwa, z którą musi utożsamiać się każdy pracownik tej branży. Wybierając ten zawód poznasz zasady funkcjonowania hotelu oraz organizowania wypoczynku gościom, a także sposoby kierowania hotelem. Otwórz drzwi do naszego pięciogwiazdkowego hotelu i zdobądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zostań Hotel Maniakiem i skorzystaj z naszej oferty.

TECHNIK INFORMATYK - SPECJALNOŚĆ: ANIMACJA W GRACH KOMPUTEROWYCH

Technik informatyk to zawód przyszłości, który pozwala na twórczy rozwój oraz pracę w branży niezwykle ważnej w gospodarce światowej. Absolwent będzie specjalistą w dziedzinie informatyki, pozna zasady i sposoby projektowania witryn i aplikacji internetowych.
Będzie zarządzać systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, budować bazy danych oraz naprawiać i diagnozować urządzenia komputerowe. Poszerzy znajomość języka angielskiego o specjalistyczne słownictwo oraz zwroty niezbędne w branży IT. Ponadto
pozna zasady zakładania własnej działalności gospodarczej. Informatycy łączą wykonywanie zawodu ze swoją pasją.

Jesteśmy Akademią Cisco. Jako jedyni w powiecie prowadzimy szkolenia z Cisco CCNA. U nas poznasz specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi / telekomunikacyjnymi. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MUNDUROWYM

Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w służbach mundurowych. Nauka w klasie o profilu Straży Granicznej umożliwi poznanie specyfiki zawodu poprzez dodatkowe zajęcia z pracownikami służb mundurowych, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wyjazdy tematyczne i udział w uroczystościach patriotycznych. To kierunek dla entuzjastów ćwiczeń siłowych, sprawnościowych i technik obronnych, chcących przekuć pasję sportową w wykonywanie ciekawego zawodu.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU DIETETYKA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Na lekcjach dietetyki uczniowie korzystając z profesjonalnego programu ALIANT zdobywają umiejętności układania jadłospisów. Dodatkowo nabywają umiejętności na ćwiczeniach w pracowni gastronomicznej. Jest to profil dla pasjonatów zdrowego i aktywnego stylu życia, gdzie nawyki zdrowego odżywiania łączymy z dawką ćwiczeń sportowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. W trakcie nauki:

 • w I klasie uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 2 dni zajęć praktycznych u pracodawcy,
 • w II i III klasie uczniowie mają 2 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 3 dni zajęć praktycznych u pracodawcy.

Płatna, praktyczna nauka zawodu  realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

ZAWÓD: KUCHARZ

Nauka tego zawodu w naszej szkole daje szerokie możliwości przyszłym adeptom sztuki kulinarnej. Ciekawe zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach szkolnych, liczne staże w wielu renomowanych restauracjach pod okiem znanych szefów kuchni oraz dodatkowe kursy umożliwiają uczniom poznanie w szerszym zakresie aspektów technik wykonywania potraw co podnosi pozycję absolwentów naszej szkoły na rynku pracy

ZAWÓD: MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Szkoła oferuje zdobycie dwóch zawodów : mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz monter kadłubów jednostek pływających, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania i remontowania statków. Nauka wszystkich przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole natomiast zajęcia praktyczne w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Stocznia zapewnia transport, ubrania robocze, materiały do ćwiczeń praktycznych, posiłki a ponadto umożliwia zdobycie stypendium, którego warunkiem, są dobre oceny oraz zachowanie. Po zakończeniu nauki w szkole absolwenci otrzymują oferty pracy w Stoczni NAUTA, a także możliwość kontynuowania nauki.

ZAWÓD: PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest doskonałym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę m.in. na temat:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • przygotowania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie np. konferencji, wesel, eventów,
 • obsługi gości wyjeżdżających i przyjeżdżających do hotelu

Uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego nie zamyka drogi kariery. Uczeń może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia również zdawanie egzaminu maturalnego.

Zawód, który proponujemy absolwentom szkół podstawowych jest zawodem interesującym, a praca w branży hotelarsko – turystycznej daje możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi i otwarcia się na świat.

INNY ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach np.: kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektryk, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, tapicer oraz  w wielu innych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Etap I

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 15.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz.15.00
Etap 2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których
kandyduje

do 05.07.2024 r. do godz.15.00
Etap 3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

do 05.07.2024 r.
Etap 4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

12.07.2024 r. do godz. 15:00
Etap 5

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

do 16.07.2024 r.
Etap 6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pnz

do 19.07.2024 r. do godz. 15:00
Etap 7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

22.07.2024 r. do godz.14.00
Etap 8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

22.07.2024 r. do godz. 14:00

Pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
 • Deklaracja przyjęcia ucznia w celu praktycznej nauki zawodu – dotyczy pracowników młodocianych odbywających zajęcia praktyczne u pracodawcy
 • Obowiązek informacyjny RODO

Dokumenty do pobrania:

Badania sanitarno – epidemiologiczne (sanepidowskie) kandydatów przyjętych/uczniów dot. Kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, pracownik obsługi hotelowej

Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, należy odebrać w szkole skierowania do sanepidu w Pucku (badanie kału) i do lekarza medycyny pracy. Uczniowie odbywający kształcenie praktyczne w pracowniach gastronomicznych musza posiadać aktualne badania tzw. książeczki sanepidowskie. Informuję, że szkoła nie ma podpisanej umowy z lekarzem medycyny pracy w zakresie badań uczniów. Wyboru lekarza dokonujecie Państwo we własnym zakresie. Szkoła nie ponosi kosztów za powyższe badania.

Umowa stypendialna ze stocznią NAUTA

Uczniowie klasy pierwszej, odbywający praktyczną naukę zawodu w stoczni NAUTA, żeby uzyskać stypendium powinni podpisać umowę stypendialną ze stocznią. Treść umowy do zapoznania się dostępna jest w sekretariacie szkolnym. Podpisanie umowy nie jest obowiązkowe.