• +48 58 673 87 83
 • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
 • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W Rankingu Techników Perspektywy 2022 Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie zajmuje 223 miejsce w kraju, zaś w woj. pomorskim jesteśmy na wysokim 16 miejscu.

Do wytypowania szkół brane są pod uwagę 4 kryteria:

– sukcesy w  konkursach i olimpiadach;
– wyniki na maturze z przedmiotów obowiązkowych;
– wyniki na maturze z przedmiotów dodatkowych;
– wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drogi rodzicu !

Zapraszamy rodziców uczniów ubiegających się o rozpoczęcie w przyszłym roku szkolnym 2022/2023 nauki w Powiatowym Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Podczas odwiedzin  zapoznamy Państwa z nowoczesną bazą dydaktyczną, atrakcyjnymi kierunkami kształcenia oraz z przyjazną, szkolną atmosferą.  Będzie można porozmawiać z kierownikiem kształcenia zawodowego, doradcą zawodowym, psychologiem lub pedagogiem aby rozwiać wątpliwości związane z dalszą ścieżką kształcenia i wyborem typu szkoły.

Zapoznaj się z naszą ofertą na rok szkolny 2022/2023

Nauka w technikum trwa 5 lat.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski

To zawód dla osób z dużą wyobraźnią, wrażliwych na harmonię barw i piękno ukazane na obrazie czy fotografii.

 • uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w agencji reklamowej
 • zdobędziesz ciekawą pracę we wszystkich firmach wydawniczych, firmach projektujących i programujących strony internetowe
 • nauczysz się opracowywać animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne
 • jako absolwent możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą
 • nauczysz się projektować i drukować elementy 3D

To zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Jako absolwent technikum organizacji turystyki będziesz: specjalistą do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej organizatorem imprez, kongresów i konferencji rezydentem biura podróży pracownikiem informacji turystycznej rozliczał usługi i imprezy turystyczne

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób, które chcą realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki gastronomicznej. Absolwent zdobędzie niezbędne umiejętności, aby stworzyć schemat posiłków dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

„Gość hotelarzowi święty”, to najważniejsza zasada hotelarstwa, z którą musi utożsamiać się każdy pracownik tej branży. Wybierając ten zawód poznasz zasady funkcjonowania hotelu oraz organizowania wypoczynku gościom, a także sposoby kierowania hotelem. Otwórz drzwi do naszego pięciogwiazdkowego hotelu i zdobądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zostań Hotel Maniakiem i skorzystaj z naszej oferty.

Technik informatyk to zawód przyszłości, który pozwala na twórczy rozwój oraz pracę w branży niezwykle ważnej w gospodarce światowej. Absolwent będzie specjalistą w dziedzinie informatyki, pozna zasady i sposoby projektowania witryn i aplikacji internetowych.
Będzie zarządzać systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, budować bazy danych oraz naprawiać i diagnozować urządzenia komputerowe. Poszerzy znajomość języka angielskiego o specjalistyczne słownictwo oraz zwroty niezbędne w branży IT. Ponadto
pozna zasady zakładania własnej działalności gospodarczej. Informatycy łączą wykonywanie zawodu ze swoją pasją.

Jesteśmy Akademią Cisco. Jako jedyni w powiecie prowadzimy szkolenia z Cisco CCNA. U nas poznasz specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi / telekomunikacyjnymi. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w służbach mundurowych. Nauka w klasie o profilu Straży Granicznej umożliwi poznanie specyfiki zawodu poprzez dodatkowe zajęcia z pracownikami służb mundurowych, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wyjazdy tematyczne i udział w uroczystościach patriotycznych. To kierunek dla entuzjastów ćwiczeń siłowych, sprawnościowych i technik obronnych, chcących przekuć pasję sportową w wykonywanie ciekawego zawodu.

Na lekcjach dietetyki uczniowie korzystając z profesjonalnego programu ALIANT zdobywają umiejętności układania jadłospisów. Dodatkowo nabywają umiejętności na ćwiczeniach w pracowni gastronomicznej. Jest to profil dla pasjonatów zdrowego i aktywnego stylu życia, gdzie nawyki zdrowego odżywiania łączymy z dawką ćwiczeń sportowych.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. W trakcie nauki:

 • w I klasie uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 2 dni zajęć praktycznych u pracodawcy,
 • w II i III klasie uczniowie mają 2 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 3 dni zajęć praktycznych u pracodawcy.

Płatna, praktyczna nauka zawodu  realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

Nauka tego zawodu w naszej szkole daje szerokie możliwości przyszłym adeptom sztuki kulinarnej. Ciekawe zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach szkolnych, liczne staże w wielu renomowanych restauracjach pod okiem znanych szefów kuchni oraz dodatkowe kursy umożliwiają uczniom poznanie w szerszym zakresie aspektów technik wykonywania potraw co podnosi pozycję absolwentów naszej szkoły na rynku pracy

Szkoła oferuje zdobycie dwóch zawodów : mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz monter kadłubów jednostek pływających, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania i remontowania statków. Nauka wszystkich przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole natomiast zajęcia praktyczne w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Stocznia zapewnia transport, ubrania robocze, materiały do ćwiczeń praktycznych, posiłki a ponadto umożliwia zdobycie stypendium, którego warunkiem, są dobre oceny oraz zachowanie. Po zakończeniu nauki w szkole absolwenci otrzymują oferty pracy w Stoczni NAUTA, a także możliwość kontynuowania nauki.

Szkoła oferuje zdobycie dwóch zawodów : mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz monter kadłubów jednostek pływających, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania i remontowania statków. Nauka wszystkich przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole natomiast zajęcia praktyczne w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Stocznia zapewnia transport, ubrania robocze, materiały do ćwiczeń praktycznych, posiłki a ponadto umożliwia zdobycie stypendium, którego warunkiem, są dobre oceny oraz zachowanie. Po zakończeniu nauki w szkole absolwenci otrzymują oferty pracy w Stoczni NAUTA, a także możliwość kontynuowania nauki.

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach np.: kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektryk, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, sprzedawca, tapicer oraz  w wielu innych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Etap I

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 16.05.2022 do 20.06.2022 do godz.15.00
Etap 2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których
kandyduje

od 24.06.2022 do 13.07.2022 do godz.15.00
Etap 3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

do 20.07.2022
Etap 4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

21.07.2022
Etap 5

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 16.05.2022 do 25.07.2022
Etap 6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pnz

od 22.07.2022 do 28.07.2022 do godz. 15.00
Etap 7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

29.07.2022 do godz.14.00
Etap 8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

29.07.2022

Pobierz dokumenty w zależności od typu szkoły:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 • Obowiązek informacyjny RODO
 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
 • Deklaracja przyjęcia ucznia w celu praktycznej nauki zawodu - dotyczy pracowników młodocianych odbywających zajęcia praktyczne u pracodawcy
 • Obowiązek informacyjny RODO

Accessibility Toolbar