• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE

W dniu 1 września 2020 r. uroczyście rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021 w formie zajęć stacjonarnych.

Inauguracja nowego roku szkolnego zostanie przeprowadzona w dwóch turach. O godzinie 8.30 spotkają się Uczniowie wszystkich klas drugich BS I stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącego wraz z Wychowawcami (wg podanego harmonogramu, w budynku szkoły i internatu), zaś o godzinie 11.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla uczniów pozostałych klas (na boisku szkolnym), w obecności zaproszonych Gości, która połączona będzie z upamiętnieniem zasłużonego nauczyciela z Kłanina – ś.p. Piotra Wasilewskiego oraz obchodami jubileuszu 40-lecia NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W trakcie tej uroczystości wręczone zostaną Stypendia Dyrektora PZS w Kłaninie dla najlepszych uczniów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

  1. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  2. Na teren szkoły wstęp mają wyłącznie Uczniowie, Rodzice jedynie w przypadkach uzasadnionych koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki.
  3. Każda osoba wchodząca do budynków szkolnych zobowiązana jest do dezynfekcji rąk; bezdotykowy aparat do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do szkoły oraz internatu.
  4. W trakcie trwania uroczystości prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu i zakrywanie ust i nosa w sytuacji uniemożliwiającej zachowanie koniecznego dystansu.
  5. Prosimy o stosowanie się do ustaleń w harmonogramie, a także o zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem funkcjonowania PZS w Kłaninie w czasie epidemii”, który zawiera szczegółowe procedury.

Aldona Czerwińska – dyrektor PZS w Kłaninie