• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Naje Rodné Mòwë

21 gromicznika  swiãtowelë jesmë Dzéń Rodny Mòwë. Më   Kaszëbi móżemë celebrowac Dzéń Dwóch Rodnych Mòwów – kaszëbsczi i pòlsczi.
Tak prawie zrobilësmë w naji Szkòle, to je w Pòwiatowim Karnie Szkół miona Stanisława Staszica w Kłaninie. Zaproszony do Szkòłë gòsc – Łukasz Jung pòkôzôł nama, że Kaszëbizna to nié leno historiô. Baro snôżo rzekło jedno dzywczã, że Kaszëbizna to historiô, dzysdniowòsc i przindnota.
Waja, to je téż szkółnëch i młodzeznë  redosc z tegò spòtkaniô i ùcecha są dlô nas miarą jak młodi lëdze jednak kòchają swòjã rodnã mòwã.
Jón Karnowsczi pisôł „Jô bëm leno chcôł, żebë naji mòwë, co jã Pón Bóg dôł, nie przëkrëłë grobë…”
 Je nôdzeja w młodëch, jednak je, że jak przepòwiedzôł Jón Trepczik „zajasni i nama brzôd swój dô”. Jem baro wdzãczni szkólnyma, że przëszlë ze swòjima ùczniama na naje ùczbë z Łukaszã.
Na gwës jesz Gò do nas zarôczimë.