Piotr Soyka – Prezes Remontowa Holding w Gdańsku – nie żyje.

Panie Prezesie Piotrze! Nie zdążyłam osobiście, więc…Dziękuję za Twoją obecność w ważnych momentach życia szkoły w Kłaninie, za poparcie idei kształcenia dla przemysłu stoczniowego, ale też i wsparcie udzielone szkole oraz Uczniom. Za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wysłuchane wykłady, a przede wszystkim rozmowy…

Twoje dokonania jako menadżera polskiego przemysłu stoczniowego i Twoja postawa Człowieka budzą głęboki szacunek i uznanie, ale dziś przede wszystkim smutek, że to już koniec.

Aldona Czerwińska – dyrektor PZS w Kłaninie

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 RUSZA OD 15 CZERWCA 2020 R.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE ZAPRASZA
ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO:
ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJĄC LINK:
Liceum Ogólnokształcące
Technik Hotelarstwa
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Informatyk
Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Branżowa Szkoła I stopnia Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ZAPRASZAMY DO:
2 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

PZS Kłanino – dobre wiadomości na trudne czasy!

Ostatnie dni pokazały, jak wiele dobrego spotkało naszą szkolną społeczność! W czasach, gdy przyszło nam się mierzyć z trudnym wyzwaniem, jakim jest zdalne nauczanie, pierwszą potrzebą stały się komputery. I tu z inicjatywą wyszła Pani Aneta Labuda – Rudnik – nauczycielka języka angielskiego w PZS w Kłaninie, dzięki której firma DELKOM 2000 Sp. z o.o. | z Wejherowa we współpracy z Lenovo Technology B.V.  oddział w Polsce, dzięki wielkiemu  zaangażowaniu jednego z jej szefów – Pana Wojciecha Kędziory – przekazała naszej szkole darowiznę w postaci 5 nowych, bardzo dobrych laptopów, przeznaczonych na potrzeby uczniów.

Sami Nauczyciele PZS w Kłaninie też pokazali wielkie serca i ufundowali dodatkowy laptop dla jednego z uczniów! Jednocześnie Prezes Stoczni Remontowa Holding z Gdańska – Pan Piotr Soyka przekazał znaczną kwotę na rzecz pomocy uczniom naszej szkoły, którzy niedawno stracili dom w pożarze. Tak poważne wsparcie to dla nas wszystkich miłe zaskoczenie, ale też powód do satysfakcji! Uczniowie BS I stopnia w ubiegłym roku mieli możliwość uczestniczenia na Politechnice Gdańskiej w wykładzie Pana Piotra Soyki na temat, jak odnieść sukces w biznesie? Mówił między innymi o tym, że ważni są ludzie. Teraz te słowa znalazły potwierdzenie…

W dniu 1 czerwca br. Zarząd Powiatu Puckiego przekazał na rzecz Uczniów i Nauczycieli PZS w Kłaninie 8 laptopów, pozyskanych w ramach programu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, które znajdą jak najlepsze zastosowanie i unowocześnią nasze wyposażenie.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc – składamy z serca płynące podziękowania!

Dzięki temu mamy poczucie prawdziwej wspólnoty, a to jest źródłem siły i pozwala wierzyć w jutro…

Aldona Czerwińska – dyrektor PZS w Kłaninie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilu: dietetyka i aktywność fizyczna w PZS w Kłaninie

Gotować każdy może…. Uczniowie i uczennice PZS w Kłaninie, kształcący się w Liceum Ogólnokształcącym o profilu dietetyka i aktywność  fizyczna, w trakcie zdalnej nauki przygotowali w warunkach domowych fit śniadanie. W tym roku szkolnym mieli możliwość również w nowoczesnej szkolnej  pracowni przygotować dietetyczne posiłki. Głównymi umiejętnościami, które kształtowali uczniowie na zajęciach z dietetyki  to poznawanie zawartości składników odżywczych  i  wartości energetycznej  produktów spożywczych, żeby przygotowywać posiłki nie tyle efektowny dla oka, ale przede wszystkim odżywczy (różnorodny w składniki pokarmowe) i zgodny z zapotrzebowaniem energetycznym organizmu. Do przygotowania fit śniadania, uczniowie nie tylko korzystali z tej wiedzy, ale również musieli obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne i  znać procentowy  rozkład energii  z całodziennej racji pokarmowej na poszczególne posiłki . Z taką wiedzą i umiejętnościami nasi absolwenci nie będą tylko jeść, ale  świadomie się odżywiać i dzielić się tą wiedzą z innymi,  a kiedy wzrośnie ich zainteresowanie dietetyką, będą mogą podjąć studia na tym kierunku lub innych związanych z żywnością , żywieniem itd. Rekrutacja rusza już 15 czerwca.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RUSZA OD 15 CZERWCA 2020 R.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE

ZAPRASZA

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO:

5 – LETNIEGO TECHNIKUM

4 – LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ZAPRASZAMY DO:

2 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY

ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJĄC LINK:

Liceum Ogólnokształcące

Technik Hotelarstwa

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Branżowa Szkoła I stopnia Wielozawodowa

Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Kalendarz rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentamiod 15.06.2020 do 10.07.2020 do godz.15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowejod 26.06.2020 do 10.07.2020 do godz.15.00
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcia, w tym zmiana szkół do których kandyduje    od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    do 11 sierpnia 2020r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  12.08.2020
5.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskieod 11.06. 2020 do 14.08.2020  
6.Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pnz  od 13.08.2020 do 18.08.2020 do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19.08.2020  do godz.14.00
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole18.08.2020
9.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 22.08.2020
10.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
10.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły