Komunikat

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie informuje, że od 12 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne dla uczniów w szkole, zajęcia teoretycznego kształcenia kursowego w Tczewie i zajęcia praktyczne uczniów

w Stoczni NAUTA w Gdyni.

Informujemy jednocześnie, że uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, realizują przygotowanie zawodowe

u pracodawców.

Prosimy Uczniów i Rodziców o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku LIBRUS, gdzie będziemy na bieżąco przekazywać wszelkie informacje, dotyczące między innymi nauki z wykorzystaniem e – podręczników i innych materiałów, polecanych przez Nauczycieli.